Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) mesleği ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada popülaritesi artan bir kariyer mesleği haline gelmiştir. Ibn Haldun Üniversitesi de alanında tanınmış, çok değerli öğretim üyeleriyle birlikte en yüksek kalitede bir eğitim vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimiz en son bilimsel ve araştırma nosyonu ile, akademik yaşam için hazırlanmakta özellikle de doktora programı için yetiştirilmektedirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü doğu ve batı kültürleri arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle de, öğrencilerimiz farklı kültürlerdeki psikolojik danışma ve yardım metotlarını da incelemek ve araştırmak fırsatını bulacaklardır. Bunun yanında bölümde, güncel sorunları çözmeyi hedefleyen, günün ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yeni derslerle de tanışacaklardır. RPD bölümü öğrencilerin gelecekte uzmanlaşmak istedikleri farklı alanlarda da seçmeli dersler sunmaktadırlar.

Bölümümüz öğrenilen kuramsal ve teknik bilgilerin uygulamaya dökülmesine büyük bir önem vermektedir. Bu nedenle öğrencilerimize mutlaka süpervizyon altında uygulama yapma ve staj yapma şansı verilecektir. Öğrenciler derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgileri, bireysel ve grup danışması olarak uygulamaya dökebileceklerdir.

Öğrencilerimizin yaklaşık yarısı uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. O nedenle çok dilli, çok kültürlü, kültürel anlamda zengin bir eğitim ortamı sunmaktayız. Ibn Haldun Üniversitesinin en büyük avantajlarından birisi de İstanbul gibi, iki kıtanın birleştiği, üç tane havaalanının olduğu bir metropolde olmasıdır. İbn Haldun Üniversitesinde öğrenim görecek öğrenciler, İstanbul da olan tüm kültürel aktiviteler, festivaller, konserler, müzeler, tarihi ve turistik yerleri görme fırsatı bulacaktır.

Üniversite yüksek lisans öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır. Bu bursların bazıları öğrenim ücretini kapsamakta, bazıları da öğretim asistanı yada proje asistanı olarak çalıştırılmakta ve kendilerine aylık ödenmektedir. Üniversitemizin, Amerika’da, İngiltere de ve Malezya da kampüsleri olduğundan, uluslararası düzeyde araştırıma yapmak isteyen öğrencilerimize de yurt dışına çıkma ve buralarda bulunma fırsatı verilecektir. Böylece hem uluslararası düzeyde araştırma yapma hem de kişisel düzeyde bilgi ve gördü geliştirme deneyimleri olacaktır.

Programımız öğrencilerimizin sahip olduğu kişisel, kültürel ve manevi değerlerini keşfetmelerini ve bunları bir öğrenme deneyimi olarak kullanmalarını önemsemektedir. En son ve en yeni bilimsel ve teknik bilgileri öğretmenin yanında öğrencilerimizin kendi imgelemlerini ve yeteneklerini kullanarak bilgi oluşturmalarını ve bilgi üretmelerini hedeflemekteyiz. Kendi kültürel donanımımıza uygun model ve teoriler geliştirmek istemekteyiz. Bunu yapmak isteyen öğrencilerle birlikte çalışmak istiyoruz.

Öğrenme ve öğretme politikası olarak, daha önce var olan yöntemleri fark etmek, yenilerini keşfetmek, alternatifler oluşturmak, farklı ve bağımsız düşünmek ve üretmek vardır. Bu nedenle de öğrencilerimizin özgün ve özerk yeteneklerini açığa çıkarabilecek yeni ve orijinal proje ve uygulamalar geliştirimlerini istiyoruz ve bunları yapabilmeleri için onlarla birlikte çalışmak istiyoruz.

Üniversitemiz tamamıyla bir araştırma üniversitesi olmayı planlamaktadır. En son yenilikleri ve yayınları takip ederek, yeni ve  özgün, milli ve manevi değerleri önemseyen bireylerle, yeni ufuklara birlikte açılmak istiyoruz.  Siz de bize katılır mısınız ?


Program Koordinatörü: Prof. Dr. Sefa Bulut

 

Programın Amaçları:

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (RPD) Yüksek Lisans Programı’nın amacı okullarda ve danışma merkezlerinde çalışacak araştırmacı-uygulamacı ve bilim adamı niteliklerini bütünleştirmiş uzmanlar yetiştirmektir. Türkiye’de şu anda Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında yetişmiş insan gücüne büyük bir ihtiyaç vardır. Bu program bu ihtiyacı karşılayabilecek nicelik ve nitelik açısından donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Programıyla bu alandaki uzman ve araştırmacı gereksinimin giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. Bu bağlamda program, hem ülkemiz ihtiyaçlarını dikkate alırken hem de içeriğiyle dünya ölçeğinde en ileri eğitimleri veren bir bölüm olmayı hedeflemektedir.  RPD  yüksek lisans programı araştırma odaklı bir eğitim vererek, güncel ve bilimsel bir yapıda olacaktır.  Aynı zamanda ülkemizdeki okul ve öğrenci sorunlarına da önleyici ve koruyucu müdahaleler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Kapsamı:

Bu programın içeriği ve verdiği eğitim, psikolojik danışma ve eğitim alanında öğrenci sorunlarına eğilebilecek, psikolojik danışman olabilmek için gerekli kuramsal ve uygulama becerisine sahip, toplumsal sorumluluk duygusu taşıyan ve üst düzeyde meslek etiğini benimsemiş uzmanlar yetiştirmektir.  Bu programdan mezun olacak ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans diploması alacak danışmanların aşağıdaki alanlarda kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır: psikolojik danışma kuramları, psikolojik değerlendirme (testler), bilişsel psikoloji, psikoterapötik ilişki, gözlem, görüşme ve değerlendirme teknikleri, psikoterapi uygulamaları (bilişsel-davranışçı, danışanı merkez alan, destekleyici) ve araştırma yöntemleri.

Programın Hedef Kitlesi:

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Programı;

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma veya Psikoloji alanında lisans diplomasına sahip olanlar,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikoloji alanında lisans diplomasına sahip olup;

-Psikolojik danışma deneyimine sahip ve bu deneyimi daha üst düzeye çıkararak uzmanlaşmak isteyenler

-Bireysel danışma deneyimi ve kuramsal bilgisi olan fakat öğretim üyesi desteği ve süpervizyonu altında  uzmanlaşmak isteyenler

-Ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmak ve kariyer yapmak isteyenler

 • RPD alanında Master diploması alarak, psikolojik danışmanlığın farklı alanlarında çalışmak isteyenler
 • Akademik kariyer yapmak isteyenler

Programın İçeriği:

Bir öğrencinin yüksek lisans derecesi alması için;

Programdaki 2 zorunlu, 6 seçmeli ders (toplam 24 kredilik ders yükü) ve kredisiz zorunlu seminer dersi ve yüksek lisans tezinden başarılı olması gereklidir.

Zorunlu ve seçmeli ders listesi aşağıdaki gibidir:

Öğretim Programı Diyagramı:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  Tezli Yüksek Lisans Programı İkisi zorunlu,  altısı seçmeli olmak üzere toplam 8 ders,

toplam 24 kredi (60 AKTS ders, 60 AKTS tez)

Tez (60 AKTS)
En az başarılmış 120 AKTS
I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
CPSY 501 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 /7,5
CPSY Seçmeli Ders 3 /7,5
CPSY Seçmeli Ders 3 /7,5
CPSY Seçmeli Ders 3 /7,5
II. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
CPSY 502 İstatistik 3 /7,5
CPSY Seçmeli Ders 3 /7,5
CPSY Seçmeli Ders 3 /7,5
CPSY Seçmeli Ders 3/ 2,5
 III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
CPSY 590 CPSY Semineri 0 /0
CPSY 599 Tez Çalışması 0/30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
CPSY 599 Tez Çalışması 0/30

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
CPSY 505 Kariyer Danışmanlığı 3/7,5
CPSY 507 İleri Psikolojik Danışma Kuramları 3/7,5
CPSY 509 Kişilik Psikolojisi 3/7,5
CPSY 511 Çocuklarla Bireysel Psikolojik Danışma 3/7,5
CPSY 513 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları 3/7,5
CPSY 515 Bilişsel Davranışsal Terapi 3/7,5
CPSY 517 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları 3/7,5
CPSY 519 Baş etme Becerileri 3/7,5
CPSY 521 Kişilik Testleri 3/7,5
CPSY 523 Yaşlılık Danışmanlığı 3/7,5
CPSY 525 Çocuk ve Ergenlerde Projektif Değerlendirme 3/7,5
CPSY 257 Biyografi Analizi 3/7,5
CPSY 529 Nitel Araştırma 3/7,5
CPSY 531 CPSY de Mistik Yaklaşımlar 3/7,5
CPSY 533 Türk-İslam Kültüründe Aile 3/7,5
CPSY 504 Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları 3/7,5
CPSY 506 Çocuklarla Grupla Psikolojik Danışma 3/7,5
CPSY 508 Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet 3/7,5
CPSY 510 Evlilik ve Aile danışmanlığı 3/7,5
CPSY 512 İleri Ergenlik Psikolojisi 3/7,5
CPSY 514 Çocuk Psikopatolojisi 3/7,5
CPSY 516 Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi 3/7,5
CPSY 518 Oyun Terapisi 3/7,5
CPSY 520 İleri Psikopatoloji 3/7,5
CPSY 522 CPSY Çağdaş Yaklaşımlar 3/7,5
CPSY 524 Varoluşçu Psikoterapi 3/7,5
CPSY 526 Bibliyoterapi 3/7,5
CPSY 528 Yaşam Öyküsü Araştırması 3/7,5
CPSY 530 Toplumsal Şiddet 3/7,5
CPSY 532 Kriminal Psikoloji 3/7,5
CPSY 533 Türk – İslam Kültüründe Aile 3/7,5
CPSY 534 Seyahat Psikolojisi 3/7,5
CPSY 535 Doğu Kültürlerinde Danışmanlık Hizmetlerinin Tarihçesi ve Uygulaması: 3/7,5
CPSY 536 Geleneksel Metinlerde İnsana Bakış Açısı: 3/7,5
CPSY 537 Üstün Yetenekli Öğrencilerle Psikolojik Danışma: 3/7,5
CPSY 538 Psikolojik Danışmada Çokkültürlülük: 3/7,5
CPSY 539 Manevi Bakım ve Danışmanlık. 3/7,5
CPSY 540 İlmi Sima (Yüz Okuma): 3/7,5

 

 

ZORUNLU DERSLER

CPSY501-Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği: (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bilimsel araştırma teknik ve uygulamaları ile ilgili temel kavramalar. Veri toplama teknikleri ve yöntemleri, örnekleme türleri, araştırma tür, desenleri kullanım yerleri ve özellikleri, araştırıma önerisi, basamakları ve uygulaması, öneri yazımı, makale incelemesi. Yayınlarda uyulması gereken etik ilkeler, denek seçimleri, onam formu, aile onam formu, verilerin gönüllülük ilkesi ile toplanması, verilerin gizliliği, bilimsel makale ve yazılarda referans kullanımı, alıntı yapımı, İtanticate programının kullanımı gibi araştırma esnasında ve araştırma sonrasında yazım aşamasında uyulması gereken etik kuralların incelenmesini içerir. Ayrıca makale yazım aşamasında, yazarlar arasındaki iş bölümü, katkı sunumları ve yazar sırası gibi konular, APA standartları doğrultusunda öğretmeyi içerir.

CPSY502- İstatistik: (3,0,0)3 AKTS 7,5

İstatiksel tekniklere ait olan yöntemler ve bunların tanıtılması, betimsel ve deneysel araştırma yöntemleri, parametrik ve not-parametrik teknikleri, SPSS programının tanıtılması ve uygulamalarda kullanılması.

CPSY503-Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri: (3,0,0)3 AKTS 7,5                    

Psikolojik danışmaya özgü araştırma desenleri ve bir araştırma önerisi hazırlanması. Değişik araştırma türlerinden, nitel ve nicel olmak üzere farklı desenlerden araştırma makaleleri incelemek. Korelasyonel, T test, Anova, Manova, Boylamsal, Regresyon, Faktör Analizi, Alan Araştırması, Karışık Desenler gibi her bir araştırıma deseninden bir örnek makaleler incelemek.

SEÇMELİ DERSLER

CPSY504-Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları: (3,0,0)3 AKTS 7,5       

Grupla psikolojik danışma yaklaşımlarının tanıtılması, grupla danışmaya ilişkin kavramlar, grubun evreleri, direnç, transferans, alıştırmalar, güçlüğü olan danışanlarla ilgilenme ve grup uygulamaları.

CPSY505-Kariyer Danışmanlığı: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                                    

Kariyer gelişim kuramları, çocukluk ve ergenlikte kariyer gelişimi, yetişkinlikte yaşanan mesleki krizlere müdahale, cinsel tercihi farklı iş görenlerle kariyer danışması

CPSY506-Çocuklarla Grup Danışma: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                        

Çocuklarla grup danışma, grup liderinin özellikleri ve grup dinamikleri, grubu oluşturma, çocuklarla çalışırken uyulacak etik ilkeler ve farklı durumlarda (kaygı, depresyon, yas, travma, sosyal beceri, saldırganlık vb.) oluşturulacak destek ve eğitim gruplarının özelikleri ve içerikleri.

CPSY507-İleri Psikolojik Danışma Kuramları: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                           

Tarihsel gelişimi içerisinde,  yaygın olarak kullanılan psikolojik danışma kuramları ve çağdaş psikolojik danışma kuramları (Kültürel Psikoloji, Feminist Psikoloji, Post-modern yaklaşımlar  vb.).  Bu  kuramlara  özgü  teknik  ve  yöntemler. Danışma kuramları ve etik.

CPSY508-Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                      

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet  kavramlarının farkı ve psikolojik kuramlar üzerindeki, cinsiyet rolleri ve  toplumsal cinsiyet rollerinin kazanımı, sosyalleşme süreci, psikoloji danışma kuramları ve bu kuramların uygulanması üzerindeki toplumsal cinsiyete ilişkin  kalıp yargıların etkisi. Psikolojik tanı koyma ve psikolojik sağaltıma kalıp yargıların olumsuz etkisi. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyete duyarlı  psikolojik danışma ve psikoterapiler. Danışma sürecine danışman ve danışmanın cinsiyetinin getirileri. Feminizmin psikoloji bilimine ve psikolojik danışma sürecine yaptığı katkılar.

CPSY509-Kişilik Psikolojisi: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                                              

Çağdaş kişilik modelleri, danışmanda bulunması gereken kişilik nitelikleri, danışanın kişilik özelliklerinin incelenmesi ve danışma ilişkisinde iletilmesi, Türk kişilik yapısının incelenmesi. Uyum problemlerine yol açan kişilik özellikleri ve bazı kavramların (dayanıklılık, yetkinlik, v.b.) tartışılması.

CPSY510-Evlilik ve Aile Danışmanlığı: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                                 

Aile danışmanlığın da yapısalcı kuram, stratejik kuram, kuşaklar arası kuram, deneyimsel kuram, bilişsel, ve feminist aile danışmanlığı kuramları, method ve teknikler. Aile danışmanlığı süreci, ilk görüşme, amaçların belirlenmesi, sürecin etkiliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sonlandırma ve izleme ilke ve teknikleri. Aile danışmanlığında etik ilkeler.

CPSY511-Çocuklarla Bireysel Psikolojik Danışma: (3,0,0)3 AKTS 7,5

Psikolojik danışma kuram ve tekniklerin çocuklara uyarlanması, oyun terapisi, sanat terapisi ve diğer yöntemler. Özel konularla (evsiz çocuklar, evde yalnız kalan, boşanma, yas, travma vb. ) çalışma. Çocuklarla danışmada etik ve yasal konular.

CPSY512-İleri Ergenlik Psikolojisi: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                            

Ergenlik dönemini açıklayan kuramlar, ergenlik dönemindeki fiziksel, bilişsel, toplumsal ve psikolojik gelişim boyutları dahilinde cinsel kimlik kazanımı, arkadaş ve aile ilişkileri, yakınlık, özerklik, kimlik kazanımı ve ergenlik dönemine özgü problemler ele alınacaktır.

CPSY513-Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları: (3,0,0)3 AKTS 7,5             

Kültür ve Psikoloji ilişkisi. Kültüre duyarlı kuramlar ve doğurguları. Kültüre duyarlılık gelişimi, kültürün psikolojik danışma süreçlerine ve terapötik ilişkiye etkisi.

CPSY514 Çocuk Psikopatolojisi: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                               

Çocukluk döneminde görülen davranış problemleri, duygusal ve emosyonel sorunlar, etiyolojisi, prevalansı, tedavi yaklaşımları, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar. Gerekli görüldüğü durumlarda referal durumları.

CPSY515-Bilişsel-Davranışcı (BDT) Terapi: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                           

BDT’nin ortaya çıkış ve gelişimi. Şema ve bilişsel sistemler, bilgi işleme süreçleri, meta- bilişsel süreçler ve duygulanım süreçlerinin açımlanması. Duygu ve düşünce arasındaki ilişkiler. BDT yaklaşımlarına göre danışma süreçleri, danışmanın rolü, kullanılan metod ve teknikler. Danışmanın sonlandırılması ve  etkinliğinin izlenmesi.

CPSY516-Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi: (3,0,0)3 AKTS 7,5   

Kriz nedir ve nasıl baş edilir? Kriz danışmanlığının normal danışma sürecinden farklılıkları. İntihar ve intihar risklerinin ölçülmesi ve alınması gereken tedbirler. Psikolojik danışmanın kriz anında sorumlulukları ve sorumluluklarının sınırları. Doğal afetler ve insan yapımı travmalar ve aralarındaki farklar. Travma sonrası stres bozukluğu ve komorbid sorunların tanı ve sağaltım süreci. Travmanın kültürel boyutu. Travma sonrası büyüme gibi konuları içerir.

CPSY517-Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları: (3,0,0)3 AKTS 7,5                             

Belirli bir psikolojik danışma kuramı çerçevesinde bireysel psikolojik danışma süreç, teknik ve alıştırmalarının bireysel süpervizyon altında uygulanması.

CPSY518- Oyun Terapisi: (3,0,0)3 AKTS 7,5               

Oyun terapisinin temel ilkeleri ve uygulama süreçleri öğretilir. Axline ve Klien Modelleri, Dora Klaff ve Jungian Kum Terapisi incelenir. Oyun terapisinin okul öncesi, okul çağı ve ergenlerde ve yetişkinlerde kullanılması öğretilir.

CPSY519- Başetme Becerileri: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                                         

Bireylere özgü baş etme yolları. Bireyleri zorlantılara karşı dayanıklı kılan kişisel ve çevresel faktörleri tespit etme ve bunları kullanmalarını sağlama. Baş etme becerileri eğitimi: bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme teknikleri, aktif baş etme yollarını içerir. Baş etme ve dirençli olma dayanıklı olabilmeyi inceler. İnsanların zorluk ve güçlükler karşısında nasıl dayandıkları ve ruhsal bütünlüklerini nasıl koruduklarını inceler.

CPSY520 İleri Davranım Bozuklukları (Psikopatolojisi): (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                             

Davranış bozukluklarının tarihçesi, tanımlaması ve sınıflaması incelenir. DSM V sınıflamasına göre Eksen 1, 2, bozukluları tanıtılır. Eksen 3, 4, ve 5 tanılamaları öğrenilir. GAF raporunun yazılması öğretilir. Kaygı bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, post-travmatik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları, kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozukluklar, impulsive bozukluklar ve bunların tanılaması öğretilir.

CPSY521 Kişilik Testleri ve Değerlendirme:  (3,0,0)3 AKTS 7,5            

Psikolojik danışma alanında en çok kullanılan kişilik testleri tanıtılır. Alanda sıklıkla uygulanan testlerin uygulanması ve raporlaması hakkında bilgi verilir. Bunların nasıl kullanılacağı ve raporlaştırılacağı öğretilir. Test etiği ve uzmanlığı hakkında bilgi verilir.

CPSY522-Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar: (3,0,0)3 AKTS 7,5                  

Psikolojik danışma alanında son gelişmeler. Çağdaş kuramların alana getirileri. Seçilen güncel kuramların derinlemesine incelenmesi (Külture duyarlı danışma kuramları, Feminist kuramlar, Post-modern kuramlar v.b.).

CPSY523 Yaşlılarla Psikolojik Danışma (Gerontolojik Counseling): (3,0,0)3 AKTS 7,5 Yaşlılık dönemi sorunları ve bunlara psikolojik müdahaleler ele alınır. Anımsama terapisi gibi yaşlılık dönemine özgü danışma yöntemleri ele alınır.

CPSY524 Varoluşçu Psikoterapi Yaklaşımı (Logoterapi): (3,0,0)3 AKTS 7,5           

Varoluşçu psikoterapi yaklaşımının ortaya çıkışı, bu alandaki kuramcılar ve eserleri

Varoluşçu terapinin temel ilkeleri ve bunların psikolojik danışmada kullanılması öğretilir.  Kuramcıların temel eserleri ve yaklaşımları tanıtılır.

CPSY525 Çocuk ve Ergenlerde Projektive Değerlendirme: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                            

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla kullanılan psikodinamik yönelimli, yansıtma tekniklerine dayanan psikolojik değerlendirme araçlarının uygulanması ve yorumlanması öğretilir.

CPSY526-Bibliyoterapi: (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bilişsel psikolojinin bir uygulama şekli olan kitap ve diğer yazılı kaynakların terapi sürecinde kullanılması, bu kaynakların ev ödevi olarak verilmesi ve bunun danışmanlık oturumlarında danışman ile tartışılması, okunan materyale kişisel yansıtmalarda bulunulması, okunan kaynağın okuyucuda bıraktığı etki, duygu, düşünce ve oluşturduğu duyguların danışanlar tarafından paylaşılması temeline dayanır. Kitaplar geliştirilmek istenen tema üzerinden, danışanların yaş grupları göz önüne alınarak seçilir.

CPSY527-Biyografi Analizi (Psikobiyografi): (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bilişsel yöntemlerden birisidir. Tarihte ve kendi alanında iz bırakan, sanatçı, edebiyatçı, politikacı, sivil toplum önderi, devrimci, bilim adamı ve dini liderlerin yazılmış hayat öykülerini incelemek, yaşamlarını görüş ve ideolojilerini şekillendiren tarihsel ve toplumsal koşulları anlamak, etki kaynaklarını tesbit etmek, yaşamlarındaki önemli tarihsel olayların incelemek, bireysel değişim ve dönüşüm deneyimlerini öğrenmek amacıyla bireylerin yaşam öykülerinin analiz edilmesi ve yorumlanması yaklaşımıdır.

CPSY528-Yaşam Öyküsü Araştırması: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                     

Bireylerin yaşam olaylarına eğilerek, çocukluktan yaşlılığa kadar geçen süre içerisinde hangi evrelerden geçtikleri, hayatlarında önemli olan olayları incelemek, başarı ve başarısızlıklarını ve bunları nasıl yorumladıklarını anlamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Tamamen snoptan olabileceği gibi yarı yapılandırılmışta olabilir. Direk araştırmacının yaptığı görüşmelere dayanır. Bir anlamda bireyin kendi hayat hikâyesini gözden geçirmeyi gerektirir. Daha çok yaşlı bireylerde kullanılabilecek bir araştırma yöntemidir.

CPSY529-Nitel Araştırma: (3,0,0)3 AKTS 7,5

Merak edilen ve nicel yöntemlerle incelenemeyecek olan sübjektif yaşam deneyimlerinin direk bireyle derinlemesine görüşmeler yapılarak incelenmesidir. Bireyin ilk elden direk yaşadığı deneyimleri ve bunlarla ilgili yansıtmalarını araştırmak için kullanılan yöntemdir. Daha çok, ana akımdan farklı olan, bir yönüyle diğerlerinden farklı olan insanların yaşam deneyimlerini ele alır. Ayrımcılığa uğrama, kadın olma, dinsel ve etnik olarak farklı olma gibi konulara odaklanmak için kullanılan bir yöntemdir. Daha çok bir anlam araştırmasıdır. Mağdur olan bu insanların mağduriyetlerini nasıl anlamlandırdıkları üzerinde durur ve bunu anlamaya çalışır.

CPSY530-Toplumsal Şiddet: (3,0,0)3 AKTS 7,5

Toplumda yayın olarak görülen, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, cinsel taciz ve istismar, ayrımcılık, akran zorbalığı, siber şiddet ve siber zorbalık, bilişim teknolojileri, internet bağımlılığı ve mobbing gibi yaygın olan şiddet türlerini ve bunları ortaya çıkaran etkileri inceler, bunların oluşmasını engellemek için önlem almayı amaçlar ve kurbanların iyileştirilmesi için müdahale teknikleri geliştirmeyi amaçlar.

CPSY531-Psikolojik Danışmada Mistik Yaklaşımlar: (3,0,0)3 AKTS 7,5

Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi toplumda çok kabul gören ve temeli sufism ve hoşgörüye dayanan öğretilerin incelenmesi ve çok kültürlülük, sosyal kabul ve hoşgörü bağlamında tartışılması ve bu öğretilerin psikolojik danışmada kullanılması.

CPSY532-Kriminal Psikoloji: (3,0,0)3 AKTS 7,5

Suçluluk tipleri ve suçlu profili çıkarma, davranım ve antisosyal kişilik bozukluğu,

Pedofoli, cinsel istismar, tecavüzcüler ve seri katiller gibi suçluların kişilik tipleri ve örüntüleri, bunları ortaya çıkaran faktörler, toplumdaki şiddet olayları ve bunlarda görülen trendleri incelenir.

CPSY533 Türk-İslam Kültüründe Aile: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                  

Geleneksel aile yapımız ve önemi, aile yapımız içinde paylaşım ve dayanışma, aile üyelerinin rol ve görevleri, ailede değişim, geleneksel ailenin koruyucu ve geliştirici özellikleri. Geleneksel aile de değer yargıları ve problem çözme becerileri. Geleneksel ailede değişim, çekirdek aileye dönüşüm. Çekirdek ailenin problem alanları gibi konuları içerir. Geleneksel aile deki dayanışma ve sosyal destek kaynaklarını inceler.

CPSY534 Seyahat Psikolojisi: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                                               

Çok kültürlülük, seyahat, eğlenme, dinlenme, yerel kültürü tanıma, yeni insanlarla tanışma ve ilişki geliştirme, yeni yerler görme ve buralardaki sanat, kültür, edebiyat ve bireysel ilişkilerin, insanların iyileşmesi, değişmesi ve kendilerini geliştirmesine etkisini incelemek. Daha önce yazılan seyahatnameleri ve gezi notlarını okumak ve bireysel deneyimleri paylaşmak.

CPSY535 Doğu Kültürlerinde Danışmanlık Hizmetlerinin Tarihçesi ve Uygulaması: (3,0,0)3 AKTS 7,5

Bu ders insana bakış açısını doğu kaynaklarından incelemeyi amaçlar. Rus, Kore, Geleneksel Çin, Japon, Hint ve Arap kültüründe insana bakış açısını ele alır. Bu kültürlerdeki geleneksel ve aynı zamanda da modern yardım etme ve danışmanlık tekniklerini inceler.

CPSY536 Geleneksel Metinlerde İnsana Bakış Açısı: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                      

Bu dersin amacı geleneksel Türk ve İslam kaynaklarda insana ve insan doğasına bakış açısını ve insan ilişkilerini incelemektir. Mesnevi, Bostan ve Gülistan, Mukaddime ve Kalplerin Keşfi gibi eserleri incelemek ve modern teoriler ile karşılaştırmaktır.

CPSY537 Üstün Yetenekli Öğrencilerle Psikolojik Danışma: (3,0,0)3 AKTS 7,5                   

Üstün yetenekliliğin tanımı, üstün yetenekli öğrencilerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve moral özellikleri, ihtiyaçları ve üstün yetenekli öğrencilerle psikolojik danışma ilişkisini ve danışmayı içerir.

CPSY538 Psikolojik Danışmada Çokkültürlülük: (3,0,0)3 AKTS 7,5                                

Çoğunluktan farklı olan insanları anlamak, onların yaşamlarını, geleneklerini, inanç ve sistemlerini tanımak, bu kültürlerde kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların rol ve görevlerini tanımak, eğitim, kültür ve inanç uygulamalarını tanımayı hedefler. Bu kapsamda, yaşlılar, engelli bireyler, farklı toplumsal gruplarda bulunan insanlar hakkında bilgi edinmeyi, duyarlılık oluşturmayı ve onlara yardım etme süreçlerini içerir.

CPSY539 Psikolojik Danışmada Manevi Konular: (3,0,0)3 AKTS 7,5          

Öğrenciler bu derste dinin ve maneviyatın psikolojik danışmanlık ilişkisindeki yeri ile ilgili tartışmalara aşina olacaklardır. Psikolojik danışmaya yönelik seküler ve dini yaklaşımlar tartışmaya açılacaktır. Yine, öğrenciler danışmada karşılaştıkları dini ve manevi konuları nasıl ele alackalırın öğrenecekler ve kültürel bağlamda dindar bireylerle nasıl çalışılacağını öğreneceklerdir.

CPSY 540-İlmi Sima (Yüz Okuma): (3,0,0)3 AKTS 7,5                                                                                

Bireysel danışma çalışmalarında danışanın sözsüz veya davranış olarak ifade ettiği  bilgilerin değerlendirilmesi için farkındalık sağlamak. Danışanın özellikle psikolojik veya sosyal durumunu etkileyebilecek bedensel hastalıklarının ipuçlarının yakalanması için farkındalık sağlamak. Psikoteknik inceleme veya işe alma gibi toplu görüşmelerde durumlarda başvuranın işe uygunluğu konusunda değerlendirmede kolaylık sağlama. Adli çalışmalarda yargı ve emniyet personeline suça yatkınlık, yalan ifade gibi günlük çalışmalarda yol gösterecek eğitimleri verebilecek düzeyde eğitim vermek.                               

Programın Başvuru Koşulları:

Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji mezunu olmak
 • ALES eşit ağırlıklı puanı en az 70.
 • YDS/E-YDS/YÖKDİL puanı en az 70 veya TOEFL-IBT (84).
 • Lisans mezuniyet genel not ortalaması en az 2,70 (4 üzerinden) veya 70 (100 üzerinden).
 • 2 adet referans mektubu.

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, ALES puanı ve Eğitim Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

 

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların programlara başvurularını online olarak yapmaları esas olup,  Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

2- BELGE GÖNDERİMİ

Online başvuru yapan adayların özgeçmiş (CV), Niyet Mektubu ve Referans Mektuplarını* 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar pdr@ihu.edu.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Bahsi geçen belgeleri göndermeyen adaylar mülakata davet edilmeyecektir.

*Referans mektupları referans veren kişiler tarafından pdr@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektuplarının e-mail ile gönderilememesi halinde mektupların kapalı zarf usulüyle imzalı olarak mülakat günü adaylar tarafından Değerlendirme Komitesine verilmesi gerekmektedir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için pdr@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma: Mülakata davet edilen adayların daha önce pdr@ihu.edu.tr e-mail adresine gönderdikleri özgeçmiş (CV) ve Niyet Mektubu’nu mülakat sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile online başvuruda verilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.
 • Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili bölümler tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmek zorundadırlar.
 • İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

DİL YETERLİLİĞİ

İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Sınav Takvimi

İngilizce Dil Yeterlik Sınavı (İYS) 7 – 8 Eylül 2017

Sınav Süreci

Yabancı dil yeterlik sınavına girmek isteyen adayların 4 Eylül 2017 saat 17:00’a kadar İbn Haldun Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı iletişim adresine sınav başvuru formunu e-mail ile göndermeleri gerekmektedir. Doldurulacak bu form aynı zamanda sınava giriş belgesi olacaktır.

İbn Haldun Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavına girecek adaylardan sınav ücreti alınacaktır.

İngilizce sınavı başvurusu için 2 adet fotoğraf gerekmektedir. Adayların sınavlara gelirken resimli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, öğrenci kimlik kartı, pasaport, vb.) getirmesi gerekmektedir. Yanında kimlik belgesi olmadan sadece sınav giriş belgesi ile gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav Detayları

İbn Haldun Üniversitesi Dil Yeterlilik Sınavı (İYS):

Programların gerektirdiği dil koşullarını sağlayacak yeterlilik belgelerinden birini sunamayan yüksek lisans öğrencilerinin ilgili dile ilişkin seviyelerinin belirlenebilmesi için İbn Haldun Üniversitesi Dil Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir.

Sınavın özellikleri:

 • Bilgisayar destekli
 • Konuşma (telaffuz dahil), dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçen
 • 9 bölümden oluşan, yaklaşık 50 dakika süren
 • Uluslararası geçerliliği olan
 • Sonuçları teknolojik yöntemlerle belirlenen, bu nedenle insan faktöründen kaynaklanabilecek sorunların önüne geçen bir sınavdır.

Sınav sonuçları aynı gün içerisinde internet sitemizde duyurulacaktır.

 

KAYIT SIRASINDA BELGE TESLİMİ

Kayda kabul edilen tüm öğrenciler, aşağıda bildirilen belgelerin asıllarını kayıt işlemi sırasında teslim etmekle yükümlüdürler.

 • Transkript (orijinal)
 • Diploma/ Geçici mezuniyet belgesi (orijinal)
 • ALES/GMAT/GRE Belgesi
 • Yurtdışında bir kurumdan mezun olan öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Dil yeterlik belgesi
 • Referans mektubu (2 adet)
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport (orijinal)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik durum belgesi

Not 1: Yukarıdaki belgelerinin dili Türkçe veya İngilizce olmayan adayların, belgelerinin bu dillerden birinde noter onaylı tercümesini orijinali ile birlikte kayıt işlemi sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not 2: Referans mektupları imzalı olmalı, e-posta yoluyla gönderilecekse kurumsal e-posta adresi tercih edilmelidir. Referans mektupları pdr@ihu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Başvuru esnasında mezun durumunda olmayan adayların, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, kayıt yaptırabilmeleri için kayıt esnasında mezun durumunda olmaları gerekmektedir.
 • Kayıt esnasında, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, adayların başka bir lisansüstü programda (tezsiz yüksek lisans programları hariç) kayıtlı bulunmamaları gerekmektedir.
 • Yurtdışındaki üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.
 • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; online başvuru esnasında girdikleri bilgileri belgeleriyle ibraz etmelidir. İstenen belgeler kayıt esnasında ibraz edilmezse veya belge üzerindeki bilgiler ile online başvuruda verilen bilgiler birebir uyuşmazsa kayıt hakkı iptal edilir.
 • Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili bölümler tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara girmek zorundadırlar.
 • İngilizce dil belgesi bulunmayan adaylar İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Seviye Tespit Sınavına girebilirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü sadece 12 burslu öğrenci alacaktır. Burslar hakkında bilgi almak için BURS VE ÜCRETLER sayfasını ziyaret edin.
Sorularınızı pdr@ihu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

BAŞVURU