Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün amacı, üst düzeyde bilimsel çalışma yapmak, bilgi ve teknolojiyi üretmek, ulusal gelişmemize ve kalkınmamıza destek olmak ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda, işletmelerde ve kurumlarda görev alan veya almayı planlayan lisans seviyesindeki üniversite mezunlarını yüksek lisans ve doktora düzeyinde yetiştirmektir.